Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropada koronawirusdan ýogalan adamlaryň sany 400 müňden geçdi


Angliýa (57 551), Italiýa (53 677), Fransiýa (51 914), Ispaniýa (44 668) we Russiýa (39 068) ýogalanlaryň iň köp hasaba alnan ýurtlarynyň  hataryna girýär.

Çeh häkimiýetleri 28-nji noýabrda koronawirusyň 1710 sany täze hadysasyny hasaba alyp, ýurtdaky Covid-19 näsaglarynyň umumy sanynyň 517,692-e ýetendigini habar berdi. Ýurtda bu keselden ölenleriň sany 8024-e ýetýär.

Adatdan daşary ýagdaý 12-nji dekabra çenli uzaldyldy, bu çäre koronawirus epidemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girizilen komendant sagadyny we beýleki çäklendirmeleri öz içine alýar.

28-nji noýabrda, materigiň käbir bölekleriniň birnäçe hepde dowam eden çäklendirmelerden we petiklenmelerden çykyp başlamagy bilen, Ýewropada koronawirus bilen baglanyşykly ýogalan adamlaryň sany 400 müňden geçdi.

Pandemiýa yglan edileli bäri geçen sekiz aýdan soň, Ýewropanyň Keselleriň öňüni almak we gözegçilik merkeziniň maglumatyna görä, Ýewropada COVID-19-dan 400,949 adamyň ýogalandygy tassyklandy.

Angliýa (57 551), Italiýa (53 677), Fransiýa (51 914), Ispaniýa (44 668) we Russiýa (39 068) ýogalanlaryň iň köp hasaba alnan ýurtlarynyň hataryna girýär.

ABŞ-da täze koronawirus ýokuşan adamlaryň sany noýabr aýynda 4 milliondan geçdi, bu oktýabr aýyndaky öňki rekord derejesinden iki esse köp adama wirus ýokuşandygyny aňladýar.

Keselçiligiň möwç almagy bilen, Birleşen Ştatlarda gündelik ölýänleriň sany ortaça 1500 töweregi adam bolup, şu wagta çenli ýogalan 266 müňden gowrak pidanyň sanyny artdyrýar.

Şu aralykda, hassahana ýerleşdirilenleriň sany ilkinji gezek 90 müňden geçip, ştatlaryň we şäherleriň köpüsiniň barha kän durmuş we saglyk çärelerini görmegine, çäklendirme girizmegine itergi berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG