Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Giuliani Trampyň töwereginde COVID-19 testi oňyn netije görkezen resmileriň ýene biri


Donald Trampyň aklawçysy Rudy Giuliani 

Prezident Donald Trampyň şahsy aklawçysy Rudy Giuliani 6-njy dekabrda COVID-19 üçin synagy oňyn netije görkezenden soň özüni gowy duýýandygyny aýtdy.

Giuliani Twitterdäki dostlaryna we yzarlaýanlaryna "ähli dilegler we hoşniýetli arzuwlar" üçin minnetdarlyk bildirdi.

Ol ABŞ-nyň habar beriş serişdeleriniň keselhana ýerleşdirilendigi baradaky habarlaryny tassyklamady, ýöne "aladalanýandygyny" aýtdy.

Tramp 6-njy dekabrda Twitterde Nýu-York şäheriniň öňki häkiminiň testiniň oňyn bolup çykandygyny ýazdy.

76 ýaşly Giuliani Jo Baýdene ýeňiş getiren 3-nji noýabr prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine dawa edýän Trampyň kanun çärelerini alyp barýar. Giuliani ýurduň hemme ýerinde koronawirus keseliniň köpelendigine garamazdan, köp syýahat etdi we subutnamalary bermezden saýlawlaryň galp bolandygyny öňe sürmek üçin ýüzi maskasyz birnäçe çärä gatnaşdy.

Ştatlaryň köpüsi öz netijelerini tassykladylar we ýurt boýunça döwlet hem federal işgärler galplygyň subutnamasynyň tapylmandygyny birnäçe gezek aýtdylar.

Trampyň kanuny topary Giulianiniň Arizona, Miçigan we Jorjiýa ştatlaryna saparlaryndan öň testleriniň iki gezek negatiw bolandygyny aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG