Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň kongressi Trampy şu hepde Ak Tamdan çykarmaga synanyşýar


Wekiller palatasynyň başlygy Nensi Pelosi

ABŞ-nyň wekiller palatasyndaky demokratlar prezident Donald Trampy edarasyndan çykarmaga synanyşýarlar we wise-prezidenti hem Ministrler Kabinetini ony impiçment arkaly çetleşdirmek üçin öz ygtyýarlyklaryndan peýdalanmaga çagyrýarlar.

Wekiller palatasynyň başlygy Nensi Pelosiniň bu barada 10-njy ýanwarda kanun çykaryjylara iberen haty prezidentiň Kapitoliýa garşy ganly hüjüme çagyrmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň we izolýasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýan pursadyna gabat geldi.

Demokratlar tarapyndan dolandyrylýan ABŞ-nyň wekiller palatasy 11-nji ýanwarda wise-prezident Maýk Pensi "Prezidentiň öz wezipesini ýerine ýetirmäge ukypsyzlygny yglan etmek üçin 25-nji goşmaçany aktiwleşdirmek ugrunda hökümeti jemlemäge" çagyrmak meselesine serederler diýip, Pelosi aýtdy.

Pelosi, Pens 24 sagadyň dowamynda jogap bermese, demokratlaryň impiçment kanunlaryny palatanyň garamagyna çykarjagyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG