Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbegistanda iň korrumpirlenen ministrlikler yglan edildi


Geçen ýyl Özbegistanda Saglygy goraýyş ministrligi, Halk bilim ministrligi we Gurluşyk ministrligi iň korrumpirlenen guramalar diýlip ykrar edildi. Bu maglumaty Korrupsiýa garşy göreş gullugynyň resmi wekili Bekzod Rahmonow 15-nji aprelde geçirilen metbugat ýygnagynda yglan etdi.

Onuň sözlerine görä, Bilim ministrligi ulgamynda 78 milliard som (7,4 million dollar) bikanun ulanylypdyr. Netijede, 214 işgäre düzgün-nyzam temmisi berilse, 34 resmi wezipesinden boşadylypdyr.

Saglygy goraýyş ulgamynda 16 milliard som (1,5 million dollar) möçberindäki maliýe bidüzgünligi ýüze çykaryldy. Bu ministrlikde býujetden bölünip berlen 22 milliard somuň (2 million dollar) nädogry ulanylmagynyň öňi alyndy.

Emeldar Gurluşyk ministrligindäki korrupsiýa maglumatlaryny açmady.

Şu ýylyň 24-nji martynda prezident Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen wideo konferensiýada Baş prokuroryň orunbasary Akmalhoja Mawlonow 2020-nji ýylda Özbegistanda maksatly programmalara bölünip berlen 10 trillion somdan (951,7 million dollar) 845 milliard somuň (80, 4) million dollar) ogurlanandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG