Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzlar, täjikler serhet çaknyşyklarynyň pidalarynyň ýasyny tutup, zeper ýeten obalaryna dolanýarlar


Gyrgyzlar, täjikler serhet çaknyşyklarynyň pidalarynyň ýasyny tutup, zeper ýeten obalaryna dolanýarlar
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:57 0:00

28-29-njy aprelde bolan ýaragly çaknyşyklar 50-den gowrak adamyň başynda ýeteninden soň, täjik-gyrgyz serhediniň iki tarapynda hem merhumlar topraga berildi, ýas tutuldy. Söweş dawaly sebitdäki suw desgalary sebäpli dörän dartgynlyklar arasynda turdy. 1-nji maýda başlanan ýaraşykdan bäri göçürilenler öýlerine dolanyp başlady, ýöne köp adam söweş ýa talaňçylyk sebäpli zyýan ýeten we ýumrulan öýlerini görüp, gynanmaly boldy. (Häzirki zaman, Gyrgyz we Täjik gulluklary)

XS
SM
MD
LG