Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ COVID-19 waksinasy üçin patentden el çekýär, Hindistanyň ýagdaýy agyrlaşýar


Hindistan

Baýdeniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tizleşdirmek maksady bilen COVID-19 waksinalary üçin intellektual eýeçilik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýandygyny mälim etdi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Söwda wekili Ketrin Taý, Bütindünýä Söwda Guramasynyň köp ýurtlara adamlary halas ediji waksinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamynda hökümetiň pozisiýasyny yglan etdi.

Taý administrasiýanyň intellektual eýeçiligiň goralmalydygyna berk ynanýandygyny aýtdy, "ýöne bu pandemiýanyň soňuna çykmak üçin COVID-19 waksinalary üçin bu goragdan el çekmegi goldaýandygyny" belledi.

Bütindünýä saglyk guramasynyň (BSG) başlygy Tedros Adhanom Gebreusus ABŞ-nyň beýanatyny COVID-19-a garşy göreşde "ýatdan çykmajak pursat" diýip atlandyrdy.

Emma Halkara Derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy lapykeçlik bildirdi we munuň COVID-19 waksinalarynyň önümçiligini artdyrmajakdygyny, munuň çylşyrymlydygyny we intellektual eýeçiligiň goragyny azaltmak arkaly waksinalary köpeldip bolmajakdygyny aýtdy.

Koronawirusdan heläk bolýanlaryň sany boýunça iň aýylganç ýurt Hindistan waksinalara uly mätäçlik çekýär.

5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen kesellän 382 000 çemesi adamy hasaba alandygyny we 3 780 adamyň ölendigini habar berdi. Bu iň ýokary görkeziji boldy.

Ýurduň saglyk işgärleri häzirki tolkunyň iň ýokary derejesinden birnäçe hepdede çykyp bolmajakdygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG