Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tihanowskaýa Belarus boýunça halkara konferensiýa çagyrýar


Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa

Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa öz ýurdundaky krizisi çözmek boýunça ýokary derejeli halkara konferensiýasynyň geçirilmegine çagyrdy.

Tihanowskaýa twitterde Belarusyň “demokratik güýçleriniň, milli hökümetleriň, parlamentleriň we ÝB-niň, Orsýetiň, Britaniýanyň, Birleşen Ştatlaryň raýat jemgyýeti toparlarynyň” gatnaşmagynda Aleksandr Lukaşenkanyň režiminiň wekilleri bilen şeýle konferensiýanyň geçirilmeginiň “örän möhümdigini” aýtdy.

Tihanowskaýa 6-njy maýda Ýewropa Bileleşigini Belarus üçin raýat jemgyýetine we ýurduň ykdysadyýetine kömek etjek giňişleýin plan çap etmäge hem çagyrdy.

Ol bu haýyşlary 4-nji maýda Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrlerine we ÝB ýurtlarynyň daşary gatnaşyklar komitetlerine hem iberendigini aýtdy.

Tihanowskaýa 6-njy maýda ABŞ-nyň kongres komissiýasynyň öňünde wideo arkaly çykyş edende hem ýokary derejeli maslahat geçirilmegi baradaky talabyny gaýtalady.

Halkara raýdaşlyk we şol bir wagtda-da anyk hereket etmek möhüm diýip, ol Amerikany diplomatiýany ulanmak bilen, Lukaşenkany mundan beýläk hem üzňeleşdirmäge çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG