Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarusyň tanymal syýasy synçysy tussag edilmeginden howatyrlanyp, ýurtdan gaçdy


Artýom Şreýbman

Belarusyň tanymal syýasy analitigi tussag edilen žurnalist Raman Pratasewiçiň telewizorda berlen interwýusynda ady agzalandan soň, tussag edilmeginden howatyrlanyp, ýurtdan gaçdy.

Tussaglykdaky žurnalist bilen guralan söhbetdeşligi köp adam basyş, gynag esasynda geçirilen hasaplaýar.

23-nji maýda harby uçar bilen ýolundan sowlan we Minskde gonmaga mejbur edilen “Ryanair” uçaryndan alnyp galynan Pratasewiç 3-nji iýunda Belarusyň döwlet metbugatyna beren interwýusynda Belarusyň demokratiýa tarapdar hereketi bilen işleşende “köpçülikleýin bidüzgünçilige” meçew berendigini aýtdy

Ol söhbetdeşligiň dowamynda bu işe gatnaşan beýleki adamlaryň, şol sanda syýasatçy alym Artýom Şreýbmanyň hem adyny agzady.

(Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy Pratasewiçi görkezýän wideolaryň hiç birini çap etmezlik ýa-da olaryň seplerini paýlaşmazlyk kararyna geldi.)

Şreýbman 5-nji iýunda Telegramda pikirini aýdyp, Pratasewiçi onuň aýdan sözleri üçin hiç bir jähtden günäkärlemeýändigini, žurnalistiň hökümdar Aleksandr Lukaşenkanyň režimi tarapyndan “zamun alnandygyny” aýtdy.

Ol özüniň oppozisiýa üçin işlemeýändigini, diňe synçy we obýektiw syýasy analitik bolandygyny hem sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG