Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Guramaçylykly jenaýata garşy global polisiýa çäresinde ýüzlerçe adam tussag edildi


Illýustrasiýa suraty

Birnäçe guramanyň habar bermegine görä, halkara polisiýasy guramaçylykly jenaýatçylyga garşy “dünýäde iň çylşyrymly” çäresini amala aşyrypdyr.

Häkimiýetler 18 ýurdy öz içine alýan giň operasiýada ýüzlerçe terrorçy toparyň, mafiýa guramasynyň we motorly jenaýat toparlarynyň ýüzlerçe agzasynyň tussag edilendigini habar berdiler.

"Ironside operasiýasy" diýlip atlandyrylan çäre ençeme ýurduň, şol sanda ABŞ-nyň, Ýewropa döwletleriniň, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň arasynda üç ýylyň dowamynda alnyp barylan hyzmatdaşlyga esaslandy.

Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň häkimiýetleri bütin dünýäde guramaçylykly jenaýatçylyga “agyr zarba” hökmünde häsiýetlendiren çäreleriň netijeleri barada ilkinji bolup habar berdiler.

Ýewropol we FBI guramalarynyň öz regionlaryndaky operasiýalar barada jikme-jik maglumat bermegine soňrak garaşylýar.

Diňe Awstraliýada geçirilen operasiýanyň çäginde 224 adama aýyplama bildirildi.

Täze Zelandiýanyň we Awstraliýanyň polisiýasy FBI guramasynyň ANOM atly ýapyk şifrlenen programma döredendigini we güman edilýän jenaýatçylaryň ony howpsuz ulgam öýdüp ulanmagyny gazanandygyny habar berdiler.

18 aýdan gowrak wagtyň dowamynda Latin Amerikadan Aziýa çenli jenaýat sindikatlarynyň neşe gaçakçylygy, pul ýuwmak işleri, adam öldürmek ýaly jenaýatçylyklary planlaşdyrmagyna polisiýa edaralary gözegçilik etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG