Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

'Uly-7' guramasy Owganystandan ewakuasiýany maslahatlaşmakçy


Joe Baýden

"Uly 7" toparyna girýän ösen ýurtlarynyň ýolbaşçylary 24-nji awgustda gyssagly ýygnak geçirdiler we Owganystandan ewakuasiýany sazlaşdyrmak boýunça tagallalary maslahat etdiler. Bu ABŞ-nyň harby güýçleriniň ewakuasiýa uçuşlarynyň iň uly tapgyryny amala aşyrmagynyň ertesine gabat geldi.

Kabulyň howa menzilinden ewakuasiýa işleriniň depgini güýçlenýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we onuň ýaranlary bir hepdeden gowrak wagt bäri öz raýatlaryny we howp astyndaky owganlary ewakuasiýa etmäge howlukýarka, "Talybanyň" paýtagty basyp almagyndan soň köpçülikleýin logistika operasiýasynda başagaýlyk döredi.

Pentagon 23-nji awgustda Kabulyň howa menzilinden 17 000 töweregi adamyň ewakuasiýa edilendigini, 14-nji awgustda gyssagly howa gatnawy başlanaly bäri Owganystandan göçüp gelenleriň umumy sanyny 37 000-e ýetirendigini aýtdy.

ABŞ, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Kanada we Ýaponiýa ewakuasiýa meselesini we prezident Jo Baýdeniň ABŞ-nyň goşunlaryny çykarmak üçin 31-nji awgusta bellän möhletini uzaltmak meselesini ara alyp maslahatlaşar.

"Ilkinji nobatda, biziň raýatlarymyzy we soňky 20 ýylda eden tagallalarymyza kömek eden owganlylary ewakuasiýa etmekden ybarat, emma indiki tapgyra garanymyzda halkara jemgyýetçiligi hökmünde birleşmegimiz we bilelikdäki çemeleşmäni kabul etmegimiz möhümdir" diýip, "Uly-7" guramasynyň çalyşýan prezidentligini ýerine ýetirýän britan premýer-ministri Boris Jonson aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG