Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gaza serhedinde tüpeňlenen palestinaly çaga ok ýarasyndan jan berdi


Gazadaky protest

Geçen hepde Gaza-Ysraýyl serhedinde bolup geçen gazaply demonstrasiýa wagtynda ysraýyl goşunlarynyň atan oky kellesine degen 12 ýaşly palestinaly oglan jan berdi diýip, Gazanyň saglyk resmileri 28-nji awgustda aýtdy.

Ysraýyl goşuny serhet diwaryna partlaýjy serişdeleri zyňýan we ondan aşmaga çalyşýan palestinaly "gozgalaňçylara" göni ok atmak we beýleki çäreler bilen jogap berendigini aýtdy.

Şeýle-de, çaknyşyk wagtynda bir protestçiniň atan okundan ýaralanan ysraýyl esgeriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar.
Ysraýyl bu çaknyşyklardan soň Gazany dolandyrýan yslamçy toparyň, Hamaz söweşijileriniň ýarag öndürýän we saklanýan ýerlerini nyşana alyp, howa zarbalaryny urandygyny aýtdy.

Protestler Hamaz bilen Ysraýylyň arasynda soňky ýyllarda turan iň gazaply çaknyşyk bolan 11 günlük söweşi togtadan näresmi ýaraşykdan üç aý soň boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG