Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan Owganystana 1,200 tonnalyk kömek iberdi

Türkmenistan 14-nji dekabrda Owganystana azyk, dokma, hojalyk harytlaryndan, şeýle-de nebit önümlerinden ybarat ynsanperwer kömegini ugratdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 10-njy dekabrdaky buýrugyna laýyklykda, bu gezekki kömegiň 1,200 tonna barabar azyk, senagat harytlaryndan, nebit önümlerinden doldurylan 20 sany demirýol çeleginden ybaratdygy aýdylýar. Bu kömek Owganystanda durmuşyň barha gymmatlaýan wagtynda geldi.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG