Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropa Parlamentiniň prezidenti Dawid Sassoli 65 ýaşda aradan çykdy


Dawid Sassoli

Ýewropa Parlamentiniň prezidenti Dawid Sassoli 65 ýaşda aradan çykdy diýip, onuň metbugat sekretary aýtdy.

Sassoli 11-nji ýanwar güni irden Italianyň Awiano sebitinde keselhanada aradan çykdy diýip, metbugat sekretar Roberto Kuillo aýtdy.

10-njy ýanwarda Ýewropa Bileleşiginiň parlamenti italiýaly merkez-çep syýasatçynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolandygyny tassyklady.

“Immun ulgamynyň kadasyz işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlakaý saglyk ýagdaýlary zerarly keselhana ýerleşdirmek zerur boldy” diýip, parlament beýanat berdi.

Sassoli 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa Parlamentiniň agzasydyr.

Ol 2019-njy ýylda Sosialistler we demokratlar toparynyň Progressiw ýaranlygynyň hödürnamasy bilen düýni Strasburgda ýerleşýän parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy.

Sassoliniň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de, onuň ikinji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG