Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Sebitara ulgam meselesinden soň, Merkezi Aziýanyň köp ýerinde tok kesildi


Sebitiň elektrik ulgamyndaky kynçylyklar sebäpli, Gyrgyzystanyň ähli ýerinde we goňşy Gazagystanyň, Özbegistanyň käbir böleklerinde elektrik togy kesildi.

Gyrgyzystanyň Energetika we senagat ministrliginiň metbugat wekili Jiide Zootbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkezi Aziýanyň üç ýurduny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamynda dörän anyklanmdyk problemalar sebäp boldy.

Şeýle-de ol Gyrgyzystanyň käbir ýerlerinde energiýa üpjünçiliginiň dikeldilendigini aýtdy.

Özbegistanyň Energetika ministrligi ýerli wagt bilen irden sagat 11: 00-da (Praga wagty bilen sagat 7:00-da) bolan tok kesilmesiniň paýtagt Daşkende we Fergana, Sirdarýa, Jizak, Samarkant, Nawoýi we Kaşkadarýo töwereklerinde ilatyň toksuz galmagyna getirendigini aýtdy.

Özbegiýanyň Adatdan daşary ýagdaý ministrligi halas ediş toparynyň Daşkendiň golaýyndaky Amirsoý kurortyna iberilendigini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar syýahatçynyň liflerde galandygyny aýtdy.

Sebitara ulgam meselesi Gazagystanyň Almaty şäherinde we günortadaky Şimkent, Taraz we Taldykorgan şäherlerinde elektrik togunyň kesilmegine sebäp boldy.

Almaty şäheriniň birnäçe etrabynda togyň gysga wagtlaýyn kesilmeden soň dikeldilendigi habar berildi.

Gazagystanyň bitewi elektrik ulgamynyň ulgam operatory (KEGOC) tok kesilmesiniň sebäbini, Gyrgyzystandaky we Özbegistandaky tok bölüji ulgamlar kynçylyga sezewar bolanyndan soň, ýurduň günortasyna we günorta-gündogaryna goşmaça elektrik togunyň iberilmegi bilen düşündirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG