Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Russiýanyň NATO-nyň giňelmegini togtatmak talabyny ret edip, krizisden çykmak 'ýoluny' görkezýär


Russiýa Amerikanyň NATO bilen utgaşdyryp beren jogabyny seljerjekdigini aýtdy.

Birleşen Ştatlar, serhet ýakasynda toplanan rus goşunlarynyň gündogardaky goňşynyň üstüne çozmagyň başlangyjy bolmagy baradaky aladalar arasynda, Moskwanyň Ukrainanyň geljekde NATO-a girmegini gadagan etmek baradaky talabyny ret etdi, ýöne bu krizisden çykmak üçin, öz sözleri bilen aýdylanda, "çynlakaý diplomatik ýodany" teklip etdi.

Waşington 26-njy ýanwarda Russiýanyň howpsuzlyk talaplaryna ýazmaça jogap berdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Entoni Blinken bolsa, Moskwanyň aladalaryna "prinsipial we pragmatiki" baha bermek bilen bir hatarda, NATO-nyň öz "açyk gapylar" syýasatyny dowam etdirjekdigini we muňa ygrarlydygyny gaýtalady.

Russiýa Amerikanyň NATO bilen utgaşdyryp beren jogabyny seljerjekdigini aýtdy.

Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken 26-njy ýanwar güni giçlik Hytaýyň daşary işler ministri Wan Ýi bilen Ukraina barada gürleşip, rus agressiýasynyň ilerlemeginden gelip çykyp biljek global howpsuzlyk we ykdysady töwekgelçiliklere ünsi çekdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG