Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýada kürtler bilen YD arasynda bolan söweşlerde azyndan 120 adam öldi


Siriýanyň Demokratik güýçleriniň (SDF) kürt toparlary bilen “Yslam döwleti” (YD) toparynyň söweşijileriniň arasynda ýurduň demirgazyk-gündogaryndaky El-Hasaka şäherinde, Damask hökümeti tarapyndan gözegçilik edilmeýän sebitde bolan söweşler netijesinde azyndan 120 adam öldi.

"Al-Arabiýa" teleýaýlymynyň maglumatyna görä, SDF bölümleri, ABŞ goşunynyň goldaw bermeginde, El-Hasaka türmesine, YD söweşijileriniň bir bölegini elde saklaýan binalaryna ýene bir gezek hüjüm etdiler.

Bu türmede 3500-den gowrak tussag saklanýar. Olaryň arasynda YD toparynyň söweşijileriniň hatarynda söweşen hakyna tutulan adamlar hem bar. Käbir habar beriş serişdeleri 23-nji ýanwarda kürt söweşijileriniň, Birleşen Ştatlaryň kömegi bilen, türmäniň gözegçiligini gaýtadan ele almagy başarandygyny habar berdiler.

YD söweşijileri 20-nji ýanwarda El-Hasaka şäheriniň içine girip, ol ýerdäki Al-Sinaa türmesini ele geçirmäge synanyşdylar. Habar beriş serişdeleriniň maglumatyna görä, hüjümçiler türmäniň girelgesiniň agzynda iki sany awtoulag bombasyny partladyp, tussaglaryň gaçmagyny aňsatlaşdyrmaga synanyşypdyrlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG