Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝUNESKO sanawyna girizilen dutarda saz çalmak sungaty 'öz gözbaşyny irki medeniýetlerden alyp gaýdýar'


Illýustrasiýa suraty.

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sungatynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni miras sanawyna girizilen ugurlaryna gönükdirilýär.

2021-nji ýylyň dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) “Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny” adamzadyň maddy däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşdy.

Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagşylar dutar bilen halk aýdym ýerine ýetirenlerinde köplenç gyjak saz guralyny hem ulanýarlar.

Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna has ozal türkmenleriň halyçylyk senedi, türkmenleriň arasynda giň meşhurlyga eýe bolan “Görogly” şadessany, aýdym aýtmagyň we tans etmegiň “Küştdepdi” milli sungaty hem girizildi.

Dünýä Türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sungatynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni miras sanawyna girizilen ugurlaryna gönükdirilýär. Gepleşigimize Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally gatnaşdy.

ÝUNESKO sanawyna girizilen dutarda saz çalmak sungaty 'öz gözbaşyny irki medeniýetlerden alyp gaýdýar'
please wait

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG