Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanyň öňki goranmak ministri Murat Bektanow tussag edildi


Murat Bektanow

Gazagystanyň öňki goranmak ministri Murat Bektanow tussag edildi.

Oňa iş başyndaky hökümete garşy guralan protestler we olar netijesinde dörän bidüzgünçilikler wagtynda gyrada, hereket etmän durmak aýyplamasy bildirildi. Öňki ministr Nur-Soltan şäherindäki deslapky tussaghana ýerleşdirildi.

Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri Gazagystanyň Goranmak ministrligine ýolbaşçylyk edýärdi.

Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwarynda, protestleriň gyzgalaňly wagtynda, respublikanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň karary bilen wezipesinden boşadyldy.

Ýanwar aýynyň başynda, ýangyç bahalarynyň birden gymmatladylmagy netijesinde, Gazagystanda halk protestleri başlandy. Ilki bilen demonstrantlar ýangyjyň bahasynyň arzanladylmagyny talap etdiler, ýöne soň olar syýasy talaplary hem öňe sürdüler.

Protestçiler "Şal, ket!" - "Goja, git!" diýip, ýurda uzak ýyllar ýolbaçşylyk eden Nazarbaýewiň häkimiýet başyndan ymykly aýrylmagyny talap etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG