Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

UNDP: Uruş sebäpli ukrain ilatynyň 90%-i garyplyga duçar bolup biler


Russiýanyň Ukraina çozmagynyň netijeleri

Eger-de Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz çozuşy has uly möhletli konflikte ýazsa, onda 44 million ilatly Gündogar Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çäginden aşak düşmek howpy bar. Şol bir wagtda, bir ýylyň dowamynda bu görkezijiniň ýene 62% ýokarlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (UNDP) 16-njy martda çap eden hasabatynda bellenilýär.

UNDP-niň ukrain hökümetiniň çaklamalaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä, uruş häzire çenli ýurduň ýollar, köprüler, keselhanalar ýaly infrastruktura desgalaryna 100 milliard dollar möçberinde zyýan ýetiripdir. Mundan başga-da, urşuň netijesinde Ukrainadaky biznesiň ýarpysy işini togtadypdyr, galan ýarpysy hem çäkli mümkinçiliklerde iş alyp barýar.

UNDP Ukrainada hereket edýän BMG-niň iň iri edaralarynyň biridir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG