Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Merkezi Ýewropanyň liderleri Kiýewe sapar edip, Ukrainanyň “gaýduwsyz göreşini” alkyşladylar


Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premýer-ministrleri Kiýewde saparda bolup, prezident Wolodymyr Zelenski bilen hem duşuşdylar.

Merkezi Ýewropanyň üç ýurdunyň liderleri Ukrainanyň Russiýanyň basybalyjy güýçlerine garşy alyp barýan “gaýduwsyz göreşini” alkyşladylar.

Mundan bir gün öň, Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premýer-ministrleri Kiýewde saparda bolup, daşy gabalan şähere we Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskä raýdaşlyk görkezdiler.

Bu Russiýanyň çozuşyndan soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji sapary boldy.

Zelenski köp ýurtlaryň Ukrainadaky diplomatiki wekilçiligini çäklendirýän wagty, Ýewropanyň üç lideriniň Ukraina sapar edip, gaýduwsyzlygyny äşgär edendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG