Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň prezidenti: Putin Günbataryň Kiýewi goldamak aýgytlylygyna kembaha garady


Baýden we dünýä liderleri. Brýussel, 24-nji mart, 2022.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden Brýusselde Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň Ukraina hüjüm etmezinden ozal Günbataryň bu ýurdy goldamakdaky aýgytlylygyna kembaha garandygyny we Günbatar döwletleriniň Moskwa garşy sanksiýa girizmekde, ukrain goşunyna harby goldaw bermek meselesinde beýle jebis bolup biljekdigini hasaba almandygyny aýtdy.

Baýden Brýusselde NATO-nyň, ÝB-niň we G7 ýurtlarynyň 24-nji martda geçirilen sammitlerinden soň guralan metbugat ýygnagynda ruslaryň Ukraina çozmagynyň diňe Belgiýanyň paýtagtynda duşuşan ýaranlaryň we hyzmatdaşlaryň arasyndaky agzybirligi has-da pugtalandyrandygyny aýtdy.

“NATO hiç wagt şu günki ýaly jebisleşen ýagdaýda bolmandy. Putin Ukraina goşun sürmek bilen niýetini diken zadyna derek düýpden başga zat alýar” diýip, prezident Baýden NATO liderleri bilen duşuşanyndan soň aýtdy.

NATO agzalarynyň we olaryň ýaranlarynyň Moskwa garşy girizen sanksiýalar tapgyry eýýäm rus rublunyň hümmetiniň gaçmagyna we umuman RF ykdysadyýetiniň gowşamagyna sebäp boldy.

Dördünji gün Angliýa we ABŞ rus syýasatçylaryna, işewürlerine we emeldarlaryna garşy goşmaça sanksiýalar toplumyny yglan etdi.

Şeýle-de Jo Baýden, eger Russiýa Ukrainada himiki ýarag ulansa, NATO-nyň muňa çäre görjekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG