Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB Russiýanyň 21 awiakompaniýasyny 'uçmak üçin howply' sanawyna girizdi


Ýewropa Bileleşigi Russiýanyň 21 sany awiakompaniýasyny uçuş üçin howplularyň sanawyna goşdy we olaryň uçarlarynyň agza ýurtlaryň we howa menzilleriniň üstünden uçmagyny gadagan etdi.

Bu karar uçarlaryň eýeleriniň we olary öndürijileriň howa gämisiniň tehniki ýagdaýy boýunça jogapkärçilik çekmeýändigi bilen düşündirildi.

ÝB sanawynda Russiýanyň “Aeroflot”, “Pobeda”, S7, “Rossiýa”, “Ýuteýr” we “Ural howaýollary” ýaly esasy awiakompaniýalary hem bar.

Rus uçarlaryndan başga, ÝB-niň gadagan eden howa gämileriniň sanawynda Yrak, Eýran, Demirgazyk Koreýa, Owganystan, Gyrgyzystan, Sudan ýaly ýene birnäçe döwletiň awiakompaniýalary bar.

Ýewropa Komissiýasynyň habarynda aýdylmagyna görä, Moskwa rus awiakompaniýalarynyň zerur halkara şahadatnamasy bolmadyk howa gämilerini hem ulanmaga rugsat berdi. ÝB-niň transport meseleleri boýunça komissary Adina Walýan munuň ýolagçylar üçin howply bolup biljekdigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG