Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýe Yragyň demirgazygyna gury ýer we howa hüjümlerini edýär


Türk uçary

Türk goşunlary Yragyň demirgazygyndaky kürt söweşijilerine garşy täze gury ýer we howa hüjümlerine başlady diýip, Türkiýäniň goranmak ministri 18-nji aprel güni, irden aýtdy.

Türkiýäniň harby uçarlary we artilleriýasy, dikuçarlar we pilotsyz uçarlar bilen goldanýan gury ýer goşunlary goňşy sebite geçmezinden öň, Kürdüstan Işçiler partiýasyna ýa-da PKK-a degişli bolan nyşanalara zarba urdy diýip, goranmak ministri Hulusi Akaryň ministrligiň websaýtynda ýerleşdirilen wideoýazgysynda aýdylýar.

Akar uçarlaryň PKK-a degişli pena ýerlerine, bukulara, gowaklara, ötüklere, ok-ýarag ammarlaryna we edara jaýlaryna “üstünlikli” zarba urlandygyny öňe sürdi.

Yragyň demirgazygyndaky bazalara eýelik edýän we bu ýerleri Türkiýä hüjüm etmek üçin ulanýan kürt söweşijiler topary bu habara bada-bat reaksiýa bildirmedi.

PKK 1984-nji ýylda Türkiýäniň günorta-gündogar sebitinde, kürtleriň köplük bolup ýaşaýan ýerinde gozgalaňa başlaly bäri on müňlerçe adam öldürildi. PKK ABŞ we Ýewropa Bileleşigi tarapyndan terror guramasy diýlip häsiýetlendirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG