Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Aşgabatdan ýene bir çykyş uçaryny guraýar


Bezeg suraty

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 29-njy aprelde Aşgabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär diýip, hökümetçi “Türkmenportal” neşiri ilçihananyň «Telegram» sahypasyna salgylanyp habar berýär.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçary şol gün ir sagat sagat 10:00-da uçar. Uçar biletleriniň 27-nji aprelde awiakompaniýanyň Aşgabatdaky şahamçasynda satylyp başlanjakdygy, olaryň ortaça bahasynyň 600 amerikan dollary möçberinde boljakdygy habar berilýär.

Şu aralykda sosial mediada, garaşsyz neşirlerde çykan habarlarda Türkiýeden deportasiýa edilen we Azerbaýjanyň üsti bilen Türkmenistana gitmäge synanyşan onlarça türkmenistanlynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary habar berilýär.

Sosial mediada çap edilen gysgajyk wideoda çykyş eden türkmen raýaty ildeşlerine ýüzlenip, watana dolanmak umydy bilen Azerbaýjana gelmezligi maslahat berýär we Hazardaky gämi gatnawynyň-da, Türkmenistan bilen arada uçar gatnawynyň-da ýokdugyny aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG