Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BSG COVID-19-dan dünýäde 15 milliona golaý adamyň ölendigini çaklaýar


Keselçilik döwründe peýda bolan täze mazarlar. Arhiw suraty

Bütindünýä saglyk guramasy täze çap eden hasabatynda COVID-19 ýa-da bu wirusyň saglygy goraýyş ulgamyna ýetiren täsiri netijsinde 15 milliona golaý adamyň ölendigini aýtdy.

BMG-niň saglyk gullugy tarapyndan 5-nji maýda çap edilen täze görkeziji şu wagta çenli 6 milliondan gowrak hasaplanan resmi görkezijiden iki esse köp bolup durýar.

Hasabatda ölenleriň köpüsiniň Ýewropada, Amerikalarda, Günorta-Gündogar Aziýada we Ýewropada ýogalandygy aýdylýar.

Gurama soňky tagallalaryň 2020-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň ahyryna çenli COVID-19-dan ölenleriň hakyky sanyny anyklamaga gönükdirilendigini aýtdy.

Türkmenistan bu dertden ölenleriň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG