Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sewerodonetskiň aglaba sebiti ruslaryň gözegçiligine geçdi


Rus basybalyjy güýçleriniň Ukrianadaky weýrançylyklary

Ukrain resmileri Russiýanyň basybalyjy güýçleriniň ýurduň gündogaryndaky Sewerodonetsk şäheriniň aglaba sebitine gözegçilik edýändigini aýtdylar. Mundan öň, Donbas sebitinde barýan gazaply çaknyşyklaryň arasynda rus güýçleri bu möhüm şähere barýan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky söweş hereketlerini “Ýewropadaky iň elhenç çaknyşyklaryň biri” hökmünde häsiýetlendirýär.

Ukrainanyň Goranmak ministrliginiň metbugat wekili Oleksandr Motuzýanykyň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Sewerodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär, emma ruslaryň artykmaç artilleriýa we raketa zarbalary netijesinde, ukrain goragçylary şäheriň merkezinden yza çekilmäge mejbur bolupdyrlar.

Ol “Russiýanyň pyýada goşununyň uly ýitgileri çekýändigini”, emma artilleriýanyň we howa zarbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy.

Ukrain resmileri Sewerodonetsk bilen Lysyçansk şäherini birleşdirýän üç köpriniň ählisiniň weýran edilmegi bilen, şähere barýan ýollaryň ählisiniň ýapylandygyny, şeýle-de mundan soň ewakuasiýanyň mümkin bolmajakdygyny aýdýarlar.

Eger-de, Sewerodonetsk we Lysyçanks synsa, onda rus basybalyjy güýçleri tutuş Luhansk sebitine gözegçilik ederler. Mundan öň, bu sebitiň aglaba ýeri Russiýa tarapyndan goldanylýan separatistleriň elindedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG