Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Mobilizasiýa yglan edilenden soň Moskwada uçar biletleri 'gowy geçýär'


Bezeg suraty

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin 21-nji sentýabrda irden ýurtda bölekleýin mobilizasiýa yglan edeninden soň, rus raýatlaryna wizasyz girmäge rugsat berlen ýurtlara uçýan uçarlaryň biletleri gysga wagt içinde doly satyn alyndy.

“Werstka” neşiriniň bellemegine görä, 21-nji sentýabrda Moskwadan Stambula we Ýerewana göni uçýan uçarlaryň biletleri birnäçe sagadyň dowamynda satylyp gutaryldy.

“Aeroflotyň” web sahypasynda 21-nji sentýabrda Moskwadan Minskä uçan uçara hiç bir biletiň galmandygy aýdylýar.

eger isleseňiz, Belarus paýtagtyna 22-nji sentýabrda uçup bilersiňiz - ykdysadyýet synpynda 43106 rubldan (bu adaty bahadan takmynan 10 esse ýokary, takmynan 700 dollar töweregindäki serişde bolýar) ýa-da işewür synpynda 106,631 rubldan bilet bar, ýöne bu biletler hem dannawsyz satyn alynýar.

Russiýadan Belarusa otly, awtobus biletleri häzirlikçe elýeterli bolmagynda galýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG