Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýanyň howpsuzlyk güýçleri Baida girdi


Siriýanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurduň Baida şäherine girendikleri barada hukuk goraýjy aktiwistler we şaýatlar habar berýärler.

Baida Siriýanyň möhüm port şäheri Baniasdan 10 km. günortada ýerleşýär.

Baidanyň ýaşaýjylarynyň berýän maglumatyna görä, harby tehnika şähere salnypdyr. Şeýle-de esgerler seljermesiz atyş edipdirler.

Gowşan maglumata laýyklykda, howpsuzlyk güýçleri şäherdäki öýlere girip, adamlary hem tussag edipdirler.
XS
SM
MD
LG