Sepleriň elýeterliligi

Berlin: Hüjümde 12 adam öldi, başga-da onlarçasy ýaralandy


Berliniň polisiýasy 19-njy dekabrda giçlik adamlar baýramçylyk dabaralaryny belleýän mahaly ýük ulagynyň Roždestwo bazaryna sürülmegi netijesinde azyndan 12 adamyň ölendigini we onlarçasynyň ýaralanandygyny aýdýarlar. “Terrorçylykly hüjüm” ýaly bolup görülýän waka Berliniň günbatar etrapçasyndaky Kaýsar Wilhelm memorial kilisesiniň golaýynda ýerleşýän iň bir gelim-gidimli söwda nokatlarynyň birinde amala aşyryldy. (AP Wideo)

XS
SM
MD
LG