Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Beslan tragediýasynyň ýyl dönümi

2004-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda çeçen söweşijileri Orsýetiň Demirgazyk Osetiýa respublikasynyň Beslan şäherinde orta mekdebe hüjüm etdiler. Olar 1100 adamy, şol sanda mugallymlary, okuwçylary we olaryň garyndaşlaryny zamun aldylar we zamunlary boşatmak üçin şert hökmünde federal güýçleriň Çeçenistandan çykarylmagyny talap etdiler. Zamun alyşlygyň üçünji güni Orsýetiň howpsuzlyk güýçleri bina hüjüm edip, söweşleriň netijesinde zamunlykdaky 330-dan gowrak adam, şol sanda 186 çaga wepat boldy.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG