Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tiananmen paýhynlamasy

1989-nji ýylyň aprelinde hytaýly studentler Pekiniň Tiananmen meýdanynda demokrariki reformalary talap edip, korrupsiýanyň soňuna çykmaga çagyrýan proteste başladylar. Bu ýygnanyşyklar Kommunistik partiýanyň reformaçy başlygy Hu Ýaobaňyň ölümi bilen baälanyp, giň gerime eýe boldy. Hytaý harbylary 1989-njy ýylyň 4-nji iýunynda protestçilere garşy zabun basyp ýatyryşa başladylar. Hökümet bu hadysada ölenleriň sanyny çap etmedi, emma şonda ýüzlerçe müň adam öldürilendir öýdülýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG