Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

1989 - "Mahmal Rewolýusiýa"

17-nji noýabrda Slowakiýa we Çehiýa Respublikasy "Mahmal Rewolýusiýasynyň" 25-nji ýyl dönümini belleýärler. Berlin Diwarynyň ýumrulmagyndan sekiz gün geçensoň studentleriň kommunistik režimine garşy Pragada geçiren protestine polisiýa tarapyndan basyş görkezildi. Günüň ertesi studentler uniwersitetiň binalaryny eýeledi. Birnäçe günüň içinde ýüzlerçe müň adam köçä çykyp, noýabr aýynyň aýagynda Çehoslowakiýanyň kommunistik partiýasy erkin saýlawlary geçirmäge razy boldy. Sawlarda käri boýunça dramaturg Waslaw Hawel prezident saýlandy we ýurtda demokratiýa aýaga galdy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG