Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

1980-nji ýyllarda Russiýa: Şampan we durgunlyk ýyllary

SSSR-iň bu onýyllygy, onuň soňunyň başlangyjynyň alamatydy. Ýöne “demir perdäniň” arkasynda şäherlerde we obalarda durmuş geçip gitdi. Ruslar ellerinden geldigiçe keýpi-sapalyk etdiler. Hemme suratlar “Russiainphoto.ru” foto arhiwiniň rugsady esasynda düzüldi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG