Sepleriň elýeterliligi

Region görnüşleri #52

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin suratlar. Has köp surat üçin arhiwimize - Picture This archive gel.
Köpräk görkez

Ene-atasy kerpiç zawodynda işleýän nepally gyz. Bhaktapur, 23-nji dekabr. (Hemanta Shrestha/EPA)  
1

Ene-atasy kerpiç zawodynda işleýän nepally gyz. Bhaktapur, 23-nji dekabr. (Hemanta Shrestha/EPA)  

Betlehem, Günbatar kenardaky protest mahalynda ysraýyl goşunlarynyň pürken göz ýaşardyjy gazyndan essi aýylan palestin kameraçysynyň  ewakuasiýa edilýän pursaty.  23-nji dekabr. (Mussa Qawasma/Reuters)
2

Betlehem, Günbatar kenardaky protest mahalynda ysraýyl goşunlarynyň pürken göz ýaşardyjy gazyndan essi aýylan palestin kameraçysynyň  ewakuasiýa edilýän pursaty.  23-nji dekabr. (Mussa Qawasma/Reuters)

Ukraina, taşlanan Pripýat şäheri, Çernobyl atom elktrik stansiýasynyň golaýynda gezip ýören tilki.   22-nji dekabr. (epa/Roman Pilipey) 
3

Ukraina, taşlanan Pripýat şäheri, Çernobyl atom elktrik stansiýasynyň golaýynda gezip ýören tilki.   22-nji dekabr. (epa/Roman Pilipey) 

Pakistan wäşileri, käsi Aýazbaba başgabyny geýip, Karaçide Kristmas baýramyndan öň düýe ýygnanyşygyna gatnaşýar. (AFP/Asif Hassan)
4

Pakistan wäşileri, käsi Aýazbaba başgabyny geýip, Karaçide Kristmas baýramyndan öň düýe ýygnanyşygyna gatnaşýar. (AFP/Asif Hassan)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG