Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Raýdaşlyk we hasrat

Dünýä Pariže söýgi ýollaýar.

Parižde 127 adamy öldüren, onlarça adamy ýaralan terror hüjümlerinden soň, dünýäniň sosial ulgam ulanyjylary fransuz halkyna raýdaşlyk, goldaw şekillerini döredip, çap etdiler. Şu ýerde şolardan käbirini ýerleşdirýäris.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG