Sepleriň elýeterliligi

Region görnüşleri #50

AÝ/AR-nyň gepleşik berýän regionyndan we daşardan düşürilen täsin fotosuratlar. Has köp fotosurat üçin arhiwimize göz aýlaň.
Köpräk görkez

Russiýa. Sankt Peterburgdaky merhemetli Katerina ybadatdanasynda merhemetli Lýusiýa gününde çykyş etmäge taýýarlanýan ýaşlar. (Reuters/Anton Vaganov)
1

Russiýa. Sankt Peterburgdaky merhemetli Katerina ybadatdanasynda merhemetli Lýusiýa gününde çykyş etmäge taýýarlanýan ýaşlar. (Reuters/Anton Vaganov)

Topa tutuşlykdan soň wagtlaýyn hassahanada bejergi almaga garaşýan siriýaly erkek. Zamalka, Damskyň golaýyndaky şäher.  (AFP/Ammar Suleiman)
2

Topa tutuşlykdan soň wagtlaýyn hassahanada bejergi almaga garaşýan siriýaly erkek. Zamalka, Damskyň golaýyndaky şäher.  (AFP/Ammar Suleiman)

Grek katolik mitropolit arhiýepiskopy Fulop Kocsis özüniň Debresendäki ofisinde (Budapeştiň 220 km demirgazyk-gündogarynda) süýnüp ýatyr. (epa-EFE/Attila Balazs)  
3

Grek katolik mitropolit arhiýepiskopy Fulop Kocsis özüniň Debresendäki ofisinde (Budapeştiň 220 km demirgazyk-gündogarynda) süýnüp ýatyr. (epa-EFE/Attila Balazs)
 

Agyr dumanda we Skopýäniň daşyndaky Skopýe dersini gaplan hapa howada geçip barýan maşynlar. Skopýe dünýäde iň howasy hapa şäherleriň biri hasaplanýar.  (epa-EFE/Georgi Licovski)
4

Agyr dumanda we Skopýäniň daşyndaky Skopýe dersini gaplan hapa howada geçip barýan maşynlar. Skopýe dünýäde iň howasy hapa şäherleriň biri hasaplanýar.  (epa-EFE/Georgi Licovski)

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG