Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistandaky Internetiň hiline we bahasyna nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistanyň Internet kafeleriniň birinde Internetden peýdalanýan ýaşlar.

Türkmenistan Internetiň bahasynyň gymmatlygy boýunça dünýäniň 100 ýurdunyň arasynda Efiopiýadan soň, ikinji orunda ýerleşdirildi.

Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Türkmenistanda Internetiň hiline nähili baha berýärsiňiz?

Teswirleri gör (6)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG