Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistandaky Internetiň hiline we bahasyna nähili garaýarsyňyz?


Türkmenistanyň Internet kafeleriniň birinde Internetden peýdalanýan ýaşlar.

Türkmenistan Internetiň bahasynyň gymmatlygy boýunça dünýäniň 100 ýurdunyň arasynda Efiopiýadan soň, ikinji orunda ýerleşdirildi.

Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Türkmenistanda Internetiň hiline nähili baha berýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG