Sepleriň elýeterliligi

“Resmiler beren wadasynda tapylmaýar”


Aşgabatda işgärler jaýlaryň penjirelerindäki sowadyjylary sökýärler.

Mundan iki ýyl çemesi ozal Aşgabadyň käbir köpgatly ýaşaýyş jaýlaryndaky sowadyjylar aýrylan mahaly, resmiler olaryň “ýörite görnüşde” gaýtadan oturdyljakdygyna wada beripdiler. Emma aradan ep-esli wagtyň geçendigine garamazdan, resmileriň bu wadasynda tapylmandygy habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG