Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Slowýansk: Ýaşaýjylar gaçýar

Slowýansk şäheriniň özünde we golaýynda gidýän söweşleriň ikinji güni Ukrainanyň hökümet güýçleri separatistlere garşy söweşde top we awtomatik ýaraglary ulandylar. Ýaşaýjylaryň ençemesi gorkuly ýagdaýda şäherden gaçyp, gündogar Ukrainanyň beýleki ýerlerinde Nyžnya Krynka, Ilowaýsk we Makiýiwka şäherlerinde gaçybatalga gözlemäge mejbur boldular.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG