Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrainada ýas, argynlyk we ýeňiş pursatlary

Ukrainanyň prezidenti W.Ýanukowiç Kiýewi terk etdi, hökümete garşy protestçiler paýtagtyň hökümet etrabyny, hatda prezidentiň şäher daşyndaky rezidentsiýasyny hem ele geçirdiler. 22-nji fewralda golaýda bolan çaknyşyklarda ýogalanlaryň birnäçesi soňky ýoluna ugradyldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG