Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bakiýew gaýtadan Gyrgyzystanyň prezidenti hökmünde saýlandy


Şu gün Gyrgyzystanda prezidentlige saýlawlar geçirilýär. Häzirki prezident Kurmanbek Bakiýewiň sesleriň 67%-ni alyp ýene 5 ýyl möhlet bilen 2-nji gezek saýlanandygyny döwlet telewideniýesi habar berdi.

Oppozisýa bolsa saýlawlarda galplyklaryň bolandygy hakynda faktyň bardygyny hem-de demonstrasiýa arkaly nägileliklerini beýan etjekdiklerini öňe sürdüler.

Gyrgyzystanyň Içeri işler minislerliginiň wekili Bakyt Seýidow, demonstrasiýalaryň bikanun boljakdygyny we onuň öňüniň alynjakdygy barada duýduryş berdi.

Oppozision lider Almazbek Atambaýew saýlawlaryň bikanundygyny aýdyp onuň gaýtdan geçirilmegine çagyryş etdi. Ol şeýle-de guramaçylykly esasda protest demonstrasiýasynyň geçiriljekdigini mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG