Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetde doňuz dümewine duçar bolanlaryň sany 55-e bardy


Orsýetde doňuz dümewine duçar bolan adamlaryň sany 55 adama barabar boldy. Bu barada ýurduň baş sanitar lukmany Genadiý Onişenko habar beripdir.

Kesellänleriň köpüsiniň Britaniýadan, Ispaniýadan, Türkiýeden we Bolgariýadan gelendikleri maglumat berilýär.

Bütindünýä Saglyk Guramasynyň berýän maglumatyna görä, dünýä möçberinde bu kesele duçar bolanlaryň sany 200 müň adama barabar bolup, bu kesel zerarly 1250 adam heläk bolupdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG