Sepleriň elýeterliligi

Gürji serhetçileriniň üçüsi öldürildi, biri tutuldy


Gürjüstanyň üç serehtçisi öli tapyldy, dördünji serhetçi bolsa olary öldürmekde güman edilip tutuldy. ,

Serhetçiler Türkiýe bilen serehetdäki Adigeni obasynda atylyp öldürilipdir. Dördünji serhetçi biraz soň gözleg esasynda ele salyndy.

Bu jenaýatçylygyň mümkin bolan sebäbi hakynda maglumat berilmeýär.

XS
SM
MD
LG