Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Partiýanyň, «Galkynyş» hereketiniň ýygnaklary geçirildi


Şu ýylyň 1-nji noýabryndan 7-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Umumymilli «Galkynyş» hereketiniň ilkinji, etrap, şäher, welaýat guramalarynda hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirildi.

Logo of Turkmenistan's Democratic Party
Hasabat-saýlaw ýygnaklary üç tapgyrda geçirildi. Olaryň birinjisi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Umumymilli «Galkynyş» hereketiniň ilkinji guramalarynda, ikinjisi etrap, şäher guramalarynda, üçünjisi welaýat hem-de Aşgabat şäher guramalarynda geçirildi.

Bilelikdäki maslahatlaryň özeninde Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan syýasatyny mundan beýläk-de goldamakda partiýa komitetleriniň hem-de Türkmenistanyň Umumymilli «Galkynyş» hereketiniň öňde goýýan wezipelerini aýdyň etmekden ybarat boldy.Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň hem-de Türkmenistanyň Umumymilli «Galkynyş» hereketiniň bilelikdäki hasabat-saýlaw ýygnaklarynda hasabat döwründäki edilen işlere seljermeler berildi, partiýanyň hatarlaryna täze agzalar saýlanyldy, şeýle hem partiýanyň aktiwistlerine gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG