Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Žurnalistleri goraýan Komitet ýyllyk dokladyny ýaýratdy


Düýn žurnalistleri goraýan halkara Komiteti köpçülikleýin habar serişdeleriniň işgärleriniň garşysyna ulanylýan zorluklaryň jogapsyz galýan faktlary barada ýyllyk dokladyny çap etdi.

Bu doklada görä, bu ugrda iň bir ýerbet ýagdaý Yrakda. Bu sanawyň öňüni çekýän beýleki 12 ýurduň her birinde geçen bir ýylyň dowamynda bäş žurnalistiň öldürilendigi, ýöne olarda bu jenaýatlaryň üstünin açylmandygy bellenilýar.

Şeýle jenaýatlar Yrakda 88 sany. Sanawyň öňüni çekýän ýurtlaryň hatarynda Owganystanyň, Orsýetiň we Pakistanyň hem ady bar.
XS
SM
MD
LG