Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şotlandiýanyň we Irlandiýanyň uçarlary ýene togtadyldy


Şu gün ýerli wagt bilen ir edide Şotlandiýanyň we Irlandiýanyň howa giňişlikleri uçuşlar üçin ýene-de ýapyldy.

Britaniýanyň graždan awiasiýa edarasynyň maglumatyna görä, Islandiýadaky wulkan ýene täzeden güýçlenip, onuň howa goýberýän küli ýene howply derejä ýetipdir.

Islandiýanyň günortasynda wulkanyň atylmasy indi üç hepde bäri dowam edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG