Sepleriň elýeterliligi

Uly 8-ligiň liderleri Demirgazyk Koreýany ýazgarýar


Ýekşenbe güni Uly 8-ligiň liderleri Demirgazyk Koreýany Günorta Koreýanyň uruş gämisini çökermekde ýazgardy, Eýrany adam hukuklaryna has köp sarpa goýmaga çagyrdy.

Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Kanadanyň, Ýaponiýanyň, Orsýetiň liderleri taslama beýanatda Eýrany öz gümanly ýadro programmasy barada «açyk gepleşik» geçirmäge çagyrdylar.

Şeýle-de olar Gazadaky häzirki dartgynlyklaryň durnuksyzdygyny aýtdylar.
XS
SM
MD
LG