Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Sähra” gazetiniň baş redaktory bilen söhbet


Dr.Abdolrahman Düýeji
Soňky ýyllarda eýranly türkmenleriň arasynda gazetler, žurnallar we kitaplar köp çykyp başlady.

Häzirki wagtda resmi taýdan hasaba alnan türkmen metbugatlarynyň sanawyna “Sähra” gazeti, “Pyragy” hem-de “Ýaprak” žurnallary hem girýär.

Azatlyk Radiosy “Sähra” gazetiniň döreýşi we häzirki ýagdaýy barada gazetiň baş redaktory Dr.Abdolrahman Düýeji bilen söhbet etdi.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Türkmen Sesi” programmasynda owganystanly türkmen, uniwersitet mugallymy Rasihyň “Türkmenleriň taryhy” diýen kitaby barada hem gurrüň edilýär.Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG