Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda türkmen edebiýaty


Tährandaky kitap dükany
Abdolrahman Düýeji
Soňky ýyllarda türkmenistanly ýazyjydyr şahyrlaryň kitaplary Eýranda pars diline köp terjime edildi. Şol eserler türkmençe arap – pars elipbiýinde hem türkmen okyjylaryna hödürlendi.

Edebiýatçy Kasym Nurbatow Türkmensähradaky türkmenleriň edebiýatyny türkmenistanlylara tanatmakda alada eden bolsa, Eýranda çykýan “Sähra“ gazetiniň baş redaktory Dr.Abdolrahman Düýeji hem türkmenistanly ýazyjydyr şahyrlaryň eserlerini pars diline terjime edip, eýranlylara tanadyp başlady.

Azatlyk Radiosy terjimeçi Abdolrahman Duýeji bilen söhbetdeş boldy.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Türkmen Sesi“ programmasynda Türkmenistanda daşary ýurtly türkmenleriň edebiýaty barada çap bolan kitaplar hakynda hem maglumat berler.Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG