Sepleriň elýeterliligi

Serb prezidenti indi Wukowar elhençiliginiň gaýtalanmajagyny aýdýar


Serbiýanyň prezidenti Boris Tadiç Wukower elhençliginiň indi hiç wagt gaýtalanmaly däldigini aýtdy.

1991-95-nji ýyllarda bolan urşuň başynda serb güýçleri Horwatiýanyň Wukower şäherinde gyrgynçylyk edipdiler.

Tadiç horwat kärdeşi bilen indiki hepde Wukowere etjek saparynyň öňünden interwýu berdi.

Iki lider 1991-nji ýylyň noýabrynda serb güýçleri tarapyndan öldürilen 200 çemesi horwat gražadanynyňi we uruş ýesiriniň hormatyna dikilen ýadygärlige zyýarat etmekçi.
XS
SM
MD
LG